Καλωσορίσατε!

Με τον Οδηγό αυτόν μπορείτε να λάβετε Κωδικό Ενεργοποίησης τον οποίο θα χρησιμοποιήσετε για την ενεργοποίηση λογισμικού ΜΑΤΖΕΝΤΑ.


ΒΗΜΑ #1


Στο λογισμικό ΜΑΤΖΕΝΤΑ που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε, εκκινήστε τη διαδικασία ενεργοποίησης (συνήθως από το μενού Εργαλεία / Ενεργοποίηση).

Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί κάντε κλικ στο κουμπί "Επόμενο" και στο στάδιο επιλογής τού τρόπου ενεργοποίησης επιλέξτε "Μέσω Τηλεφώνου"

Κάντε πάλι κλικ στο κουμπί Επόμενο για να δείτε τις παραμέτρους αυτού τού τρόπου ενεργοποίησης.
Ποιό λογισμικό επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε;Επιλέξτε το λογισμικό που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε και κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

(c) Copyright 1989-2009 Magenta ltd
ΜΑΤΖΕΝΤΑ - Μεθώνης 47-51 - 106 81 Αθήνα
Τηλέφωνα (+30) 210-33.03.920, 33.03.965 - Τηλεομοιότυπο (Φαξ) (+30) 210-33.03.216
http://www.magenta.gr - info@magenta.gr